Giới thiệu nhà trường

Trường Tiểu học Cao Kỳ được thành lập từ năm 1998 . Trường  được đặt tại trung tâm xã .  Phía Bắc giáp xã Hòa Mục, Phía Nam giáp xã Nông Hạ, Phía Tây giáp xã Thanh Vận, phía Đông giáp xã Yên Cư. Có đường quốc lộ 3 đi qua , xã có tổng số dân là 3905 nhân khẩu, số hộ dân là 763 hộ, chia thành 14 thôn. Xã có tổng diện tích là 6.060 ha. Trường có đội ngũ giáo viên đủ về số lượng , giáo viên có trình độ trên chuẩn, có nhiều giáo viên trên 15 năm công tác có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn. Trải qua 20 năm xây dựng và trưởng thành trường Tiểu học Cao Kỳ luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt chiến sĩ thi đua cơ sở, trường luôn đạt tập thể lao động xuất sắc và được tặng nhiều giấy khen.